top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

29

6921

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל-אביב

מקום שיפוט:

צד א':

משה אידלמן

ברוך ספיבק

צד ב':

לא ברור

לא ברור

שופטים:

לא ברור

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

יצחק זיידלר.
אברהם אוירבך.
ברוך גורלסקי.
עזריאל זליבנסקי.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע בא לשמוע את שיעורי האגדה של ח.נ. ביאליק והנתבע לא נתן לו להיכנס, הכה אותו והעליבו. הנתבע סיפר כי רבים באים לשמוע את שיעורי האגדה של ביאליק ואין מקום באולם. תפקידו לשמור על הסדר ולא להכניס יותר אנשים מהמותר. באותו יום היה נרגז במיוחד כי באו יותר אנשים מתמיד והיה צריך גם למצוא מרצה לאחד השיעורים במקום אחד שחלה. לטענתו אולי אמר דבר מה אך לא הכה את התובע.
השופטים שמעו את הצדדים ואת העדים ופסקו כי הנתבע אמנם היה נרגז מסיבות כלליות אך הוא כן הרים ידו על התובע והיה עליו לשלוט בעצמו. לכן עליו לשלם קנס לקרן הקימת בסך של 250 מיל והוצאות משפט בסך של 280 מיל.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-6921 / 615

מקור ארכיוני:

bottom of page