top of page

העליון

ביהמ"ש (ערכאה):

בג"צ

שנה:

35

94

:מספר ההליך

סוג ההליך:

ירושלים

מקום שיפוט:

צד א':

Dib Muhammad Abdallah Abu Sa'd.

Haj Husein Mustafa Abu Sa'd.

Chief Execution Officer, Jerusalem.

צד ב':

לא ידוע

Abdul Hadi

שופטים:

Acting Chief Justice

Ibrahim Kemel

עו"ד/מיצג צד א':

במעמד צד אחד

במעמד צד אחד

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

הוצל"פ

נושא:

תאור המקרה:

העותר טוען כי יש בידיו ראיות המעידות על כך שהקרקע המועמדת למכירה בהוראת המשיב 1 במסגרת הליך הוצאה לפועל, אינה צריכה להיכלל בהליך זה. ביהמ"ש מפנה את העותר לביהמ"ש המחוזי.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

מקור ארכיוני:

bottom of page