top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

26

5626

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב

מקום שיפוט:

צד א':

חיה ויסבלום (דובקס)

הנהלת הדסה

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובעת דורשת הוספה לשכרה לפי ההסכם ושכר 2 ימי עבודה שנוכו לה שלא בצדק. בנוסף, דורשת התובעת להטיל עונש על הנהלת הדסה בעד הוצאת דיבה על שהגישה רפורטים מזויפים.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-5626 / 645?

מקור ארכיוני:

bottom of page