top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

70 471

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

זאהי אפנדי חדאד רופא (טבריה)

ע.אלראוף אפנדי (טבריה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנשאם פרסם שמועות ופגע בשמו של הרופא

תוצאת ההליך:

הוחלט לחייב את הנאשם בתשלום שתי לירות ו10 גרושים הוצ' משפט

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1763

מקור ארכיוני:

bottom of page