top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

21

79 19

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

סעיד ח'רטביל (טבריה)

גמיל ארמני בן יוסף (טבריה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנאשם הגיש תלונה שקרית במשטרה שבה האשים המתלונן בגניבה וההמתלונן מגיש תלונה על כך שביזה את כבודו

תוצאת ההליך:

המתלונן חזר מתלונתו וחויב בתשלום 40 גרושים הוצ' משפט

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1787

מקור ארכיוני:

bottom of page