top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

21

76 2

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

קאסם בן אחמד אלמוסא (טבריה)

זוא בת מפלח (טבריה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

ביום 21.12.1920 כאשר היה המתלונן עומד בכינסת העיר התחילה הנאשמת לקלל אותו

תוצאת ההליך:

בשל חוסר אשמה חזרה התביעה מכתב האישום וחויב המתלונן ב 10 ג'רושים

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1783

מקור ארכיוני:

bottom of page