top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

21

88 70

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

סעוד אברהים (כפר באקורה)

מחמד ביראוי (כפר באקורה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנאשם תקף את המתלונן חבל אותו ורדף אחריו לביתו של השכן והיכה אותו

תוצאת ההליך:

בשל חוסר ראיות וחוסר אשמה הוחלט לחזור מכתב האישום וחיוב המתלונן 35 ג'רו הוצ'

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1805

מקור ארכיוני:

bottom of page