top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

21

91 87

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

אברהים מוסטפא לסמאק (טבריה)

יוסף אלפאדיל ,תופיק נאגי (טבריה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנאשמים העליבו את המתלונן ביזו קיללו ותקפו אותו ואת בנו

תוצאת ההליך:

הנאשם חזר מתלונתו נ' הנאשמים הוחלט לחזור מכתב האישום וחיוב המתלונן 20 ג'רו

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1811

מקור ארכיוני:

bottom of page