top of page

העליון

ביהמ"ש (ערכאה):

בג"צ

שנה:

35

58

:מספר ההליך

סוג ההליך:

ירושלים

מקום שיפוט:

צד א':

Habib E. Salem

Muhamad Ali Ghosheh

The Chief Execution Officer, Jerusalem.

צד ב':

לא ידוע

Abdul Hadi

שופטים:

Baker

Levitsky

עו"ד/מיצג צד א':

No Appearance for the first respondent.

Aweida.

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

הוצל"פ

נושא:

תאור המקרה:

עתירה כנגד החלטת המשיב 1 להרות לעותר לשלם את חוב המשכנתא אותו חייב לפי מטבע פלשתיני, זאת למרות שבהסכם המשכנתא ישנה תניה המאפשרת לעותר להחזיר את חובו במטבע צרפתי, בריטי או פלשתיני. בית המשפט קיבל את העתירה.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

מקור ארכיוני:

bottom of page