top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

21

92 91

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

אלכורי פוסטר ראש הכניסיה הרומית

עבד לאוי קורדי (טבריה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

במהלך לוויה שבה השתתף המתלונן זרק הנאשם על המתלונן פסולת והמתלונן נאלץ להוריד את בגדי הכהנות

תוצאת ההליך:

ביהמ"ש ראה לזכות את הנאשם בשל חוסר אשמה והיות אנשים אחרים נאשמים בעבירה

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1813

מקור ארכיוני:

bottom of page