top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

21

89 74

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

פולה בת משה רודך (טבריה)

שיבה אשתו של משה זלבירמן (טבריה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנאשמת קיללה את המתלוננת בביטויים כגון (זונה,גנבת) ומנעה ממנה להיכנס לשירותים

תוצאת ההליך:

המתלוננת וויתרה על תלונתה בשל כך הוחלט לחזור מכתב האישום וחיוב המתלוננת ב 10 גרו

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1807

מקור ארכיוני:

bottom of page