top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

26

5336

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב

מקום שיפוט:

צד א':

מלכה גירנשפייג

נחום גרינברג

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובעת קובלת כי כשהנתבע דרש ממנה כסף שהייתה חייבת לו, העליב אותה במילים גסים ומחפירים עד כדי כך שנפלה למשכב ויש לה אישור מהרופא על כך. לכן היא מבקשת להעמיד את הנתבע לדין, להטיל עליו קנס לפי ראות עיני השופטים והוצאות משפט. התובעת הסבירה כי יש לה קונים שחייבים הרבה כסף וקונים מעט לכן קשה לה לשלם לנתבע את חובה. פעם עשה סקנדל, דפק בשולחן עד שהביא את בעלה לידי מחלה.
הנתבע הסביר כי התובעת ביקשה ממנו שוב ושוב שיעשה את חשבון החוב ובסוף אמרה שהוסיף על החשבון, לכן אמר לה מנוולת והם
השליכו עליו אבנים. הנתבע ביקש סליחה והצדדים התפשרו.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ- 5336 / 608

מקור ארכיוני:

bottom of page