top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

אחר

שנה:

29

348

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

משה לימון

יהודה מינינברג

צד ב':

לא ברור

לא ברור

שופטים:

לא ברור

עורך דין פ. גולדברג

עו"ד/מיצג צד א':

עוד ישעיהו פבזנר

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובעים הגישו תביעתם משום שהנתבע פרסם בעיתון, דאר היום, כי חברתם - החברה למען ארץ ישראל, עושה שימוש בעבודה זרה. כלומר, הם קונים חפץ כלשהו, מוסרים אותו לבית מלאכה שאינו יהודי בירושלים ומזמינים כמה חפצים באותה דוגמה אשר נמכרים לאחר מכן כתוצרת עברית, בעיקר התכוון לעבודת עצי הזית. התובעים גורסים כי זהו עלבון קשה עבורם כמו גם נזק חומרי רב עבורם.
הנתבע עמד מאחורי דבריו ואמר כי יוכיח דבריו במשפט ולכן חיכה לו בקוצר רוח.
השופטים מצאו כי ההאשמות לא הוכחו, ולכן יש דיבה קשה על התובעים.
השופטים פסקו כי על הנתבע לשלם קנס לקקל, הוצאות משפט, שכר טרחת עורך דין וכן הוצאות פרסום פסק הדין בשלושת העיתונים היומיים. הנתבע הגיש ערעור לעליון שנדחה בעקבות אי תשלום אגרות.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ/פ-348 / 637

מקור ארכיוני:

bottom of page