top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

18

299

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

ישראל פניני

ישראל חודורובסקי

צד ב':

לא ברור

יעקובסון

שופטים:

לא ברור

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

אוירבך.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע קובל כי הנתבע אמר בנוכחות אנשים כי הוא שרף בועד העיר הרבה תעודות מתנגדי הבלוק שהוא שייך לו. על סמך זה הוא תובע את הנתבע לדין על הוצאת דיבה בכוונה לנבל את שמו.
הנתבע מספר כי שמע את הדברים מפי אוירבך ומספר את השתלשלות העניינים הארוכה שכדאי לקרוא בתיק עצמו. עוד הוא אומר כי לא נתכוון להעליב.
בסופו של דבר קיבל התובע את התנצלותו של הנתבע ובכך הסתיים התיק.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-299 / 590

מקור ארכיוני:

bottom of page