top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

22

1746

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

ברוך גוסינסקי

אלכסנדר לוי

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

חסן שמי - בעל חנות ערבי בו נקנה הכלי
גברת חנה דעלבוויץ

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע והנתבע התגוררו באותה הדירה. הנתבע האשים את אשת התובע (שתבע בשם אישתו) כי היא גנבה לו כלי קטן. התובע אמר כי הכלי שלהם ויש להם עדים כי קנו אותו וכי בהאשמת הנתבע את אישתו, הוא רואה עלבון ולכן תבע פיצוי על עלבון. בסופו של דברי כתוב כי הצדדים התפשרו.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ - 593/1746

מקור ארכיוני:

bottom of page