top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

3 68\369

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

המדינה בשם אליהו בן רחמים מזרחי

ג'והרה בת דאהוד אלוז (טבריה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

קללה ובזיון 30.1.1920 (טבריה)

תוצאת ההליך:

המדינה חזרה מהאישום וחייבה את הנאשם ב10 גרוש

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1703

מקור ארכיוני:

bottom of page