top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

21

1338

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

דוד מילר

ד"ר חיים בוגרשוב

צד ב':

א. ינובסקי

ו. רבינוביץ

שופטים:

מ. אזרחי ?

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

דר רופין
יצחק חוסמן
קלמן בריקר
יעקב פרמן,
מר יפה

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

בישיבת ועד נוה שאנן שתפקידו היה לרכז את החהחלטות בגין אופן רכישת/קבלת אדמות למחוסרי דיור בנווה שאנן בתל-אביב, בראשותו של דר רופין, טען התובע כי הנתבע העליל עליו עלילה והעליב אותו באופן מחפיר כשאמר שהתובע ועוד שני חברי ועד הציעו לתת לאדם ששמו ברסקי, חמש מאות לירות שוחד למכירת האדמה הרצויה.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ- 1338 / 593

מקור ארכיוני:

bottom of page