top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

47 333

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

מפקד המשטרה

מחמוד קאסם (טבריה) , בהיה מחמד לחאם מחיפה (טבריה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנאשם והנאשמת פגעו ברגשות הציבור בשל מעשים מבישים ברשות הרבים

תוצאת ההליך:

הרשעת הנאשם מחמוד בתשלום קנס ג'יניה ו10 גרושים הוצ' משפט

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1731

מקור ארכיוני:

bottom of page