top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

2

74 495

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

סמיר אלמסטפא (טבריה)

עלי אלמוסטפא (טבריה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנאשם נכנס לביתו של המתלונן ותקף את אשתו וקילל אותה בביטויים מבישים

תוצאת ההליך:

המתלונן חזרה מתלונתו וחויב בתשלום 10 גרושים הוצ' משפט

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1781

מקור ארכיוני:

bottom of page