top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

40 287

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

רבקה אשתו של יעקוב מזרחי (טבריה)

מרים אשתו של החכם מסעוד אלדהן (טבריה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

ב10.6.1920 קללה רבקה וביזתה את מרים בנוכחות עדים (טבריה)

תוצאת ההליך:

חזרה מאישום וחיוב המתלוננת ב 10 גרושים

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1727

מקור ארכיוני:

bottom of page