top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

26

5299

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

שמואל ליפשיץ

ירחמיאל סגל

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

ש. טפסברג.
חיים צובנר.
שמואל מישיץ.
ל. צובנר.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע והנתבע ישבו יחדיו בביתו של מכר משותף. התובע העיד כי הוא היה זר והשאר היו חברים, כנראה. במהלך שיחה כללית בנושאי מסחר, העליב הנתבע את התובע וזלזל בו. בסופו של דבר הוכר הנתבע כמשתמט וכך נגמר התיק.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-5299 / 607

מקור ארכיוני:

bottom of page