top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

26

5583

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל-אביב

מקום שיפוט:

צד א':

מרדכי גדינסקי

עו"ד אפרתי

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע טען כי הנתבע בא אל העסק שלו, העליב אותו ואת בית העסק שלו בדברים חריפים, רמאות וכדומה. לכן ביקש התובע להזמין את הנתבע לדין ולהטיל עליו קנס חמור לטובת מוסד ציבורי עבור העלבון העסקי, לבקש סליחה בעיתונות ולקחת חזרה את דבריו וגם לחייבו בהוצאות משפט.
עוד נכתב כי בתאריך א' אב תרפו, הצדדים התפשרו לפני בית הדין.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-5583 / 606

מקור ארכיוני:

bottom of page