top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

70 468

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

ישראל בן דוד לוי טבריה

זין אלעאבדין לבג'דאדי טבריה

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנאשם קילל וביזה את המתלונן בביטויים מבישים

תוצאת ההליך:

הוחלט לחזור מכתב האישום וחיוב המתלונן ב10 ג'רושים הוצ' משפט

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1761

מקור ארכיוני:

bottom of page