top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

31

7449

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

ישראל בן צבי

שלמהצ צויג

יונה פלישמן

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובעים היו חברי ועד המושב בני ברק. הנתבעים הוציאו עליהם דיבה כי הרסו חלק מבנין כיון שהיו חלק מקבוצת פועלים שלא השתוו עם בעל הבנין. בנוסף להוצאת הדיבה, התאספו הנתבעים וכתבו פורוטוקל להוצאת הנתבעים מהועד. התובעים הוסיפו וסיפרו כי המשטרה חקרה עניין זה ומצאה כי תובעים אינם אשמים ועל כן זוהי הוצאת דיבה והם דורשים להטיל על הנתבעים עונש הכי חמור שאפשר והוצאות משפט. כמו כן, התובעים משאירים לעצמם זכות לתבוע בנפרד עבור ההפסדים שנגרמו להם.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

אמ" / פ-7449 / 617

מקור ארכיוני:

bottom of page