top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

23

2327

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

יוסף נשר

מגדיל כהנר

צד ב':

לא ברור

לא ברור

שופטים:

לא ברור

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

רוזנברג.
פמלוק.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע עבד בביתו של הנתבע בקבוצה של טייחים. יום אחד האשים את הפועלים כי גנבו לו גרזן. שאל אותו התובע את מי הוא מאשים ספציפית, צעק עליו הנתבע כי כולם אשמים. הנתבע הפריע עבודת התובע ולבסוף ביקש ממנו לא להגיע לעבודה. הנתבע אמר כי נעלם לו הגרזן, הפטיש ועוד דברים מאז שהתחילו לעבוד אצלו אנשים אלה. אמר שביקש מהתובע לא לבוא לעבודה וכשזה הגיע, התחיל להכות אותו.
היות והנתבע הודה שחשד בפועלים ללא סיבה, לתובע הייתה סיבה להעלב מדברי הנתבע, הנתבע לא הוכיח שהתובע הכה אותו - העד אף - סתר זאת, הנתבע הפריע לעבודת התובע שהפסיד בשל כך כסף. בגין כל אלה קבעו השופטים כי הנתבע צריך לשלם לתובע את סכום התביעה והוצאות משפט. סך הכל - 147 גרוש מצרי.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-2327 / 596

מקור ארכיוני:

bottom of page