top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

23

2357

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

יצחק גורודזנסקי

משה פרידמן

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

אריה גולומביק

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע קנה מהנתבע שטר לטובת פוחלבסקי על סך 36 לירות מצריות והנתבע החזיר הכסף לאט, לאט ונותר חייב 2 לירות מצריות אותן לא שילם. בכל פעם שהתובע ביקש יתרת כספו בחזרה, הוא גידף וקילל אותו. על כן הוא תובע החזר כספי ופיצוי בעד העלבון וגם ריבית והוצאות המשפט. הנתבע אמר כי אכן חייב הכסף לתובע, אך זה גורם לו היזק גדול ולכן אינו מחזיר את הכסף.
הוחלט כי הנתבע ישלם לתובע את מלוא חובו וגם ריבית חוקית. סך של 207 גרוש מצרי.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ/ פ-2357/ 595

מקור ארכיוני:

bottom of page