top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

22

1686

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

מרדכי גורודיסקי

יהושע צבי טבצניק

צד ב':

לא ברור

לא ברור

שופטים:

יעקב ____

עו"ד/מיצג צד א':

מ. זייגר

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנתבע האשים את אדריכל עיריית תל אביב בהאשמות שכדי לבדוק אותן הוקמה ועדת חקירה והתובע היה אחד מחבריה. הנתבע כתב מכתב הממוען לראש עיריית תל אביב וציין כי התובע, חבר הועדה, קיבל מתנות מהאדריכל שהועדה בודקת את ההאשמות נגדו. התובע שהיה חבר הועדה ובתפקידו משמש עורך דין, נפגע מההאשמות קבלת המתנות ותבע את הנתבע על שום כך. השופטים ביקשו מהצדדים להביא הוכחות והתובע אכן הביא הוכחות שגרמו לשופטים לפסוק כי הנתבע אכן אשם ועליו לשלם קנס לקרן הקימת לישראל בסך 5 לירות מצריות אלא אם ישלח מכתב לתובע ולעיריה ובו יבקש סליחה ויכתוב כי אכן שגה בלעז שלו על התובע. במקרה זה יהיה פטור מהקנס אך יהיה עליו לשלם בכל מקרה הוצאות משפט.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ/פ-1686 /593

מקור ארכיוני:

bottom of page