top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

56 384

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

שיח' מחמד אמאם כפר אלעובידיה

נהאד אלעוגה והבן שלו מכפר אלעובידיה

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

קלל את המתלונן כאשר לקח את אשתו מביתו של האמאם

תוצאת ההליך:

חזרה מכתב האישום בשל חוסר אשמה וחיוב המתלונן ב 10 גרושים

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1739

מקור ארכיוני:

bottom of page