top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

30

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

א. קלייניוד

א. שטיינמן

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד משה פוגל

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע גורס כי עבד 4 שנים אצל הנתבע במערכת העיתון. כאשר פיטר הנתבע את התובע, הוא לא הודיע לו על כך מראש ואף פרסם הודעה בעיתון שבה הוא מאשים, ללא כל סיבה, את התובע באי דיוקים ואי סדרים בנושאי אדמינסטרציה. בכך נגרם לתובע נזק מוסרי וחומרי רב ונשללה ממנו האפשרות לקבל עבודה חדשה. התובע מבקש לקבל את הכספים שחייב לו הנתבע על פי החוק (חודש הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורין וכו'). כמו כן, מבקש התובע לפרסם הכחשה בעיתון בו פרסם הנתבע את ההאשמות נגד התובע. אם לא יתמלאו כל אלה, יאלץ התובע להגיש תביעה גם על נזקים נוספים שנגרמו ויגרמו לו בעתיד בגלל הפרסום.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ - 3/641

מקור ארכיוני:

bottom of page