top of page

המכון לחקר הפרופסיות, המרכז האקדמי פרס: "להיות עורך.ת דין" - תערוכה מתחלפת

18 באוקטובר 2021

המכון לחקר הפרופסיות, המרכז האקדמי פרס: "להיות עורך.ת דין" - תערוכה מתחלפת


עם פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב, משיק המכון לחקר הפרופסיות במרכז האקדמי פרס, תערוכה מתחלפת. תערוכה זו היא הראשונה בסדרת תערוכות של המכון לחקר הפרופסיות במרכז האקדמי פרס. באמצעות מסמכים ומוצגים היסטוריים, התערוכה מתמקדת במסלול הכשרתם.ן של עורכי-דען בתקופת המנדט עד סמוך לאחר קום המדינה. 


באותם ימים, סטודנטים.ות למדו משפטים בחו"ל או באחד משני בתי-הספר למשפטים בא"י: בית הספר הגבוה לכלכלה ומשפט בתל-אביב ובית הספר למשפט המנדטורי ("לימודי משפט"/"כיתות משפט") בירושלים. בוגרי לימודי המשפטים בחו"ל (לרבות עורכי דין) נדרשו לעמוד לבחינת עורכי הדין הזרים בא"י. רק לאחר מכן זכו ברישיון המיוחל. בוגרי בתי הספר בא"י לא נדרשו לעמוד בבחינות נוספות, אלא בתנאי הסף המקובלים (כגון גיל מינימלי, תקופת התמחות וכן הלאה). לכל אחת מקבוצות אלו מוקדש מיצג במסגרת התערוכה.


עיסוקיהם של עורכי הדין בתקופת המנדט לא היו שונים מאלו של מקביליהם כיום. הטכנולוגיה אולי השתנתה. אבל ליבת העיסוק נותרה כפי שהייתה, ואפילו מקצת החוקים נותרו על כנם. גם המאבקים של עורכי הדין, הפרופסיונלים, דומים למדי: ניסיונות להדוף את מסיגי גבול המקצוע; טענות בדבר "הצפת המקצוע"; סוגיות של שכר טרחה ועוד. הבדל אחד קיים בכל זאת: חלק מעורכי הדין טרם קום המדינה, נאבקו בשלטונות המנדט באמצעים משפטיים. רמזים לפעילות זו ניתן למצוא גם בכמה מהמסמכים שבתערוכה. שני מיצגים עוסקים לפיכך בעיסוקיהם.ן של עוה"ד לפני קום המדינה ובסמוך לאחריה.


את התערוכה תמצאו בלובי האודיטוריום, בנין B, המרכז האקדמי פרס. bottom of page