top of page

הקונגרס ה-18 למדעי היהדות

11 באוגוסט 2022

הקונגרס ה-18 למדעי היהדות

שמחתי להציג את הפרויקט של המרכז הוירטואלי לתולדות הפרופסיות הרפואית והמשפטית, בקונגרס ה-18 למדעי היהדות, שהתקיים באוניברסיטה העברית בירושלים.

bottom of page