top of page

כנס משפט והיסטוריה - על הפרופסיה והפרופסיונלים

21 באוקטובר 2022

כנס משפט והיסטוריה - על הפרופסיה והפרופסיונלים

אתמול התקיים ביד יצחק בן צבי בירושלים, הכנס ה-18 של הארגון הישראלי למשפט והיסטוריה.

התימה המרכזית של הכנס: הפרופסיה המשפטית והפרופסיונלים. השתתפו והציגו בכנס עשרות חוקרים מתחומי דעת שונים.

שמחתי לעמוד בראש ועדת ההיגוי של הכנס, ביחד עם פרופ' דבי ברנשטיין, ד"ר גיא לוריא, ד"ר שמעון ארז-בלום, ד"ר חמדה גור אריה וד"ר רבקה ברוט.

bottom of page