top of page

תערוכה חדשה: להיות אשת פרופסיה

9 במרץ 2022

תערוכה חדשה: להיות אשת פרופסיה


לכבוד יום האישה הבינלאומי המכון לחקר הפרופסיות במרכז האקדמי פרס משיק תערוכה חדשה: "להיות אשת פרופסיה". 


בשלהי התקופה העות'מאנית ובימי המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, החלו נשים להשתלב בפרופסיות השונות: רפואה, משפט, סיעוד, אדריכלות, ראיית חשבון ועוד. בחלק מאותן פרופסיות היה על הראשונות להילחם על "כרטיס הכניסה". קרי, על הזכות לשמש פרופסיונלית באותו תחום עיסוק. כך, רוזה גינצברג ניהלה מאבק ממושך על הזכות לשמש עורכת דין. עדה גלר על זכותה לשמש רואת חשבון.


תערוכה זו פותחת צוהר, באמצעות מסמכים, ספרים וחפצים, לעולמן של אותן ראשונות. לתרומתן הרבה לעיצוב אותן פרופסיות. לנחישותן וללמדנותן.


במיוחד, עולה מבין מוצגי התערוכה, כי אותן נשים עסקו בפעילות התנדבותית בארגוני נשים. פעילות זו נועדה למען הציבור הרחב, למען נשים אחרות, ובכלל זה נשות הפרופסיות.


ללא ספק – הראשונות סללו את הדרך לבאות אחריהן. תערוכה זו היא אות הערכה והוקרה לפועלן. bottom of page