top of page
גבריאל (גבריאלובנה?)

גבריאל (גבריאלובנה?)

:שם משפחה

יונה (טובה?)

:שם פרטי

:מספר רישום

ספטמבר 1940

:תאריך הרישום הממשלתי

הסתדרות רפואית הדסה

:שם בית הספר

נולדה בשנת 1917 בעיר ניצ'סבירש במזרח פולין. למדה בגימנסיה בפולין. נסעה לאוניברסיטת ווילנה ללמוד משפטים. בווילנה החליטה, ביחד עם קבוצת חברים, לעלות לארץ –ישראל. בשנת 1936 עלתה לארץ והחלה ללמוד פילוסופיה והיסטוריה כללית באוניברסיטה העברית. לאחר כשנה החלה ללמוד בבית הספר לאחיות "הדסה" (בוגרת 1940). היא סיימה את הלימודים בהצטיינות. לפי החלטת הנהלת בית החולים עברה "קורס חדר ניתוח", משך חצי שנה. [1]


בימי מלחמת השחרור, בתקופת המצור בירושלים, עבדה בחדר ניתוח שברחוב החבצלת (אז, רחוב הסולל). נשארה בתפקיד זה משך שנים רבות. בשנת 1956 נשלחה להשתלמות באוניברסיטת קולומביה שבארה"ב. [1]


שימשה כמפקחת וסגנית ראש אגף הסיעוד בהסתדרות מדיצינית "הדסה". פרשה לגמלאות בשנת 1980. [1]


מקורות

[1] אוסף אצ"מ A640.


:מסמכים ותמונות

bottom of page