top of page
הופמן-לייסט

הופמן-לייסט

:שם משפחה

לאה לולה

:שם פרטי

:מספר רישום

אוגוסט 1939

:תאריך הרישום הממשלתי

הסתדרת מדיצינית הדסה

:שם בית הספר

נולדה בעיירה מיקולינצה. סיימה את הגימנסיה בלבוב שבפולין. [2]. בשנת 1936 עלתה לארץ-ישראל, בעידודו של אביה, ובאמצעות סרטיפיקט ללימודים באוניברסיטה העברית. סיימה את הלימודים בשנת 1939, והשתלמה בעבודת חדר הניתוח. הקורס נמשך חצי שנה ולאחריו שלושה חודשי עבודה במחלקת כירורגית גברים. במהלך מלחמת העולם השניה גויסה כאחות חדר ניתוח. [2] הופמן-לייסט עבדה עד לשנת 1943, אז הפסיקה את עבודתה למשך שלוש שנים. [1] 


במהלך מלחמת השחרור הועסקה בשרות הסוציאלי (ברחוב הסולל. כיום רחוב החבצלת). בראשית שנות החמישים תחנות אלו עברו לידי העירייה. הופמן-לייסט הועברה למרפאת הילדים. [1]  


עם פתיחת המרכז הרפואי הדסה בעין כרם, בשנת 1961, נקראה לשמש בתפקיד אחות ראשית לחדר מיון בבית החולים "הדסה" בעין כרם. התפקיד היה מאתגר במיוחד בעתות מלחמה: במלחמת ששת הימים, במבצע כראמה, במלחמת ההתשה ובמלחמת יום הכיפורים (אז שירת בנה של הופמן-לייסט בחזית הדרום). [1]


בשנת 1977 פרשה לגמלאות. הופמן-לייסט המשיכה לעבוד בביקור חולים כמדריכה קלינית לתלמידות במחלקות,משך 16 שנים. [1]


מקורות

[1] אוסף אצ"מ A640.

[2] אורי דרומי, "אהבת הדסה", הארץ (12.3.2010). 


:מסמכים ותמונות

bottom of page