top of page
כצנלסון

כצנלסון

:שם משפחה

מרים

:שם פרטי

:מספר רישום

2.8.35

:תאריך הרישום הממשלתי

הסתדרות מדיצינית הדסה ירושלים

:שם בית הספר

נולדה בשנת 1912. עלתה לארץ-ישראל ממינסק בשנת 1921. למדה בבית הספר אוולינה דה רוטשילד ובבית צעירות מזרחי. [1] סיימה את הלימודים בבית הספר לאחיות בשנת 1935. [2]. עם סיום לימודיה, החלה לעבוד בבית החולים בילינסון. לאחר מכן היא עברה לבית חולים "שוויצר" בטבריה, שם נישאה למהנדס שטרקשל. [3] בין השנים 1954-1936 עבדה כצנלסון בתחנת טיפת חלב בטבריה. [1]. בשנת 1940 השלימה השתלמות רפואה מונעת. [4]. 


במהלך מלחמת השחרור, חלק מן הפצועים אשר לא נקלטו בבית החולים "שוויצר", הועברו לבתי מלון, שם הוקמו מחלקות סיעודיות לפצועים הקלים יותר. כצנלסון ניהלה את מחלקת האשפוז במלון אסטוריה בזמן הקרבות בגליל ובעמק הירדן ב-1948 עד חורף 1949. [1]. 


בשנת 1954 עברה המשפחה לרחובות. כצנלסון שימשה אחות ראשית של שרותי בריאות הציבור בנפת דרום יהודה.


בשנת 1973 בהיותה בת 61 היא פרשה מעבודתה. 


מקורות

[1] אוסף אצ"מ A640. ראיון עם דר' רוני שטרקשל

 “10 Nurses Graduated from Hadassah”, Palestine Post (31/7/35) 5 [2]

[3] "הנהלת בית החולים ע"ש שויצר", דבר (7.3.1938) 5

[4] "חג בית הספר לאחיות של "הדסה"", הארץ (31.10.1940) 3


:מסמכים ותמונות

bottom of page