top of page
קליין

קליין

:שם משפחה

אדית

:שם פרטי

:מספר רישום

30.7.42

:תאריך הרישום הממשלתי

הדסה

:שם בית הספר

נולדה בשנת 1918 בקרלסרוהה, גרמניה, שם עבדה כאחות מעשית [1]. בשנת 1939 נשלחה ללוות ילדי עליית הנוער לארץ-ישראל. פרופ' משה רחמילביץ אשר פגש את קליין במקרה, הציע לה ללמוד סיעוד בהדסה. היא החליטה להיענות להצעה ונשארה בארץ. קרובים מארצות הברית סייעו לממן את לימודיה (סך של עשרים פאונד לשנה, כולל הוצאות מחיה. סכום נכבד באותם ימים). קליין, שלא ידעה עברית הצטרפה ללימודים במחזור הראשון של בית הספר לאחיות בהר הצופים, אשר נקרא 'מחזור המלחמה' (מחזור 1942).    


אחרי ההתקפה על שיירת "הדסה", מצאה עצמה אחות יחידה בחדר הניתוח. היא עבדה לצד כירורג אחד, בארבעת חדרי הניתוח שבבית החולים בהר הצופים. ממאי 1948 עד מאי 1949 עבדה בחדר הניתוח שבמיסיון.


בשנת 1949 נשלחה לבאר-שבע לסייע בסידור חדרי הניתוח בבית חולים שעבר מרשות הבריטים. 


בשנים 1951-1950, נסעה לארה"ב ללמוד באוניברסיטת ניו-יורק (New-York University, NYU) ביוזמת הגב' שולמית קנטור (אז האחות הארצית הראשית) שעודדה המשך לימודים של אחיות מוסמכות ובעידודו של פרופ' זלץ.


בין השנים 1954-1956 הושאלה לבית החולים תל השומר. אז גם נפתח קורס ראשון לאחיות חדר ניתוח. 


עבדה משך 40 שנה כאחות חדר ניתוח [2]. 


מקורות

[1] ארכיון בית לוחמי הגיטאות, 57399צ.

[2] אוסף אצ"מ A640.


:מסמכים ותמונות

bottom of page