top of page
שבתאי (שבאי?)

שבתאי (שבאי?)

:שם משפחה

שרה

:שם פרטי

:מספר רישום

16.12.22

:תאריך הרישום הממשלתי

ביה"ח הדסה

:שם בית הספר

נולדה בשנת 1899 ברוסיה. עלתה בשנת 1903 לארץ-ישראל. למדה בבית הספר אוולינה דה־רוטשילד בירושלים. לאחר סיום לימודיה בבית הספר לאחיות, עבדה בבית החולים של "הדסה" בצפת. בשנת 1923 מונתה לאחראית מחלקה בבית החולים הדסה בתל אביב. שימשה גם כאחראית חדר הניתוח. בשנת 1925 מונתה לעוזרת לאחות הראשית בבית החולים. בשנת 1928 נסעה לאירופה להשתלמות. בסוף אותה שנה מונתה כאחות הראשית בבית החולים של "הדסה" בחיפה, חרף מחאותיו של ד"ר לבונטין, מנהל בית החולים "הדסה" בתל-אביב, אשר ביקש כי תישאר לעבוד בבית החולים שתחת הנהלתו. ואכן, כעבור שנה חזרה שבתאי לתל־אביב. 


משנת 1932 שימשה כאחות ראשית בבית החולים של "הדסה" בצפת. בשנת 1934 עברה לבית החולים "הדסה" בירושלים, שם שימשה בתפקידים שונים: אחות אחראית במחלקה הכירורגית, אחות כללית, אחות אחראית במרפאות ובמחלקת העור והרדיום. 


נישאה לבכור שלום שיטרית (לימים, שר המשטרה).


מקורות

מבוסס על: יהודית שטיינר פרויד ונירה ברטל, "התבוננות בעשייתן של בוגרות המחזור הראשון של ביה"ס לאחיות הדסה כפריזמה לבחינת פרקים בהתמקצעות הסיעוד בארץ בראשית המאה ה־20", "גוף ידע",  8 (2011) 33. 


:מסמכים ותמונות

bottom of page