top of page

 שופטים בתקופה העות'מאנית

 

הרשימה להלן כוללת את שמות השופטים אשר כיהנו בתקופה העות'מאנית. רשימה זו היא חלקית בלבד. אודות חלק מאותן דמויות תופענה רשומות ביוגרפיות מלאות. אודות חלקם - הרשומות הביוגרפיות מתעדכנות על בסיס שוטף. 

רשימת השופטים בתקופה העות'מאנית

מספר רישיון 5

המון יום טוב

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 46

מני אהרון

ליפקין יצחק נתן.jpg
bottom of page