top of page

 שופטות

 

יחידה זו של המרכז הוירטואלי כוללת את רשימת עורכות הדין שהוסמכו בתקופת המנדט, ואשר שימשו לימים כשופטות לאחר קום המדינה. רשומות ביוגרפיות אודותיהן, פורסמו בספרם של אייל כתבן רות הלפרין תמר טראו ז'יטניצקי, עורכות הדין הראשונות בארץ ישראל 1930-1948 (2009). חלק מן הרשומות עודכנו. על אודות נשים שופטות בתקופת המנדט, קיראו כאן

 


 

רשימת השופטות

לחיצה תוביל לעמוד הדינאמי של מרים בן-פורת (יופיעו לפי סדר א"ב)

מס' רישיון

מרים בן-פורת

מרים בן פורת.jpg
bottom of page