top of page

 עורכות הדין

 

יחידה זו של המרכז הוירטואלי כוללת את רשימת עורכות הדין שהוסמכו בתקופת המנדט, ורשומות ביוגרפיות אודותיהן, אשר פורסמו בספרם של אייל כתבן רות הלפרין-קדרי תמר טראו ז'יטניצקי, עורכות הדין הראשונות בארץ ישראל 1930-1948 (2009). חלק מן הרשומות עודכנו. יחידה זו מדגימה ומדגישה את חשיבות השתלבותן של נשים עורכות דין בתקופת המנדט.

 


 

רשימת עורכות הדין

מספר רישיון 1093

אבנור (רפאלקס) חנה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 499

אדלמן חולדה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 1186

אוסטרובסקי-כהן ויקטוריה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 1168

אזולאי-וינברג לאה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 1320

איזנברג (גרובר) שושנה (רוזיטה)

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 1052

בן-פורת מרים

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 770

בר-שירה חסיה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 657

ברנר-רובינשטיין אליזבט

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 1312

גוטמן רננה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 1269

גורדון-גולדמן אסתר

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 351

גינוסר רוזה

ליפקין יצחק נתן.jpg

צבפר רישיון 677

גינצברג-אוסורגין רחל

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 1328

גרינברגר סמואלס ליכטנברג אתל

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 702

דנון-לוי רבקה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 516

הירשמן-לוין חיה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 502

הנמן-שטראוס לוטה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 611

וייטנברג רוזה לאה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 706

וינוגרדוב אוגניה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 707

לנדוי-דוכן לאה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 578

מוסקוביץ-ורקוני שרה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 1036

מיכלסון-ליברכט אדית

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 1199

מינץ-טננבאום אילן מרים

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 668

מנג'ל אהובה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 1262

נחמד רות (אטי/יטי/איתי)

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 493

נפך-מוזס חמדה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 1190

נתניהו שושנה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 910

סטנר רות

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 805

סלומון נעמי

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 611

עוגן לאה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 1029

פבריצקי-שצקס חנה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 1153

פורטונה לובה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 335

פיינמן-סלוצקין פרידה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 1280

פרוידמן-מונטגיו רות

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 617

פרומקין-גילון סעדה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 902

פרסיץ הילדה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 736

קסל חנה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 607

קראוזה נועה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 615

רובינשטיין-קלייף טובה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 1294

רייס-לברון רות

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 664

שטרן שושנה רינה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 559

שטרקמן-ורלינסקי מרים

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 1099

שינפלד מרגרטה

ליפקין יצחק נתן.jpg

מספר רישיון 732

שמיר מינה

ליפקין יצחק נתן.jpg

לחיצה תוביל לעמוד הדינאמי של חנה (יופיעו לפי סדר א"ב)

מס' רישיון

חנה אבנור

חנה אבנור.jpg

מס' רישיון

לובה פורטונה

לובה פורטונה.jpg
bottom of page